NABÍZENÉ SLUŽBY A CENÍK

 
 

SLUŽBY

  • Zpracování geometrických plánů pro: rozdělení pozemku, vyznačení budovy, přístavby, zápis věcných břemen, upřesnění vlastnické hranice, opravy geometrického a polohového určení nemovitosti (opravy chyb vedených v katastrálních mapách) 
  • Vytyčování vlastnických hranic v terénu 
  • Zaměření polohopisu a výškopisu pro projekt
  • Zaměření skutečného provedení staveb   
  • Zajistím pasport budovy

 

CENÍK  - nejsem plátce DPH

GEOMETRICKÝ PLÁN:

Geometrický plán pro vyznačení budovy nebo přístavby                                                                                                                              

6000 Kč

každá další stavba 

2000 Kč

Geometrický plán pro rozdělení pozemku do 100 m nové hranice

8000 Kč

každých dalších  100 m

4500 Kč

Geometrický plán pro změnu hranice pozemku do 100 m

8000 Kč

Každých dalších 100 m

4500 Kč

Geometrický plán pro průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemků do 100 m požadované hranice

8000 Kč

Každých dalších 100 m 

4500 Kč

Geometrický plán pro vymezení věcného břemene k části pozemku do 100 m (dle mapového podkladu)

5000-6000 Kč

každých dalších 100 m

3000 Kč

VYTYČENÍ HRANICE POZEMKU:

Vytyčení hranice pozemku do 100 m (velmi záleží na mapovém podkladu v konkrétní lokalitě)

 6000 Kč - 8500 Kč

každých dalších 100 m (velmi záleží na mapovém podkladu v konkrétní lokalitě)

3000 Kč - 4000 Kč

Stabilizace lomového bodu plastovým mezníkem

200 Kč

Stabilizace lomového bodu dřevěným kolíkem

10 Kč

MAPOVÝ PODKLAD - POLOHOPIS, VÝŠKOPIS:

polohopis a výškopis pro projekt do 2000 m2

6500 Kč

polohopis a výškopis pro projekt  do 1 ha (velmi záleží na členitosti, zalesnění či křovinatém terénu)

9000 Kč - 15000 Kč

OSTATNÍ:

Minimální cena za výjezd pro práce v katastru

3000 Kč

Složité opravy, dohledávání, návrhy

až 2500 Kč

obeslání vlastníků doporučeným dopisem

55 kč/kus

Nejsem plátce DPH.